CHIẾN DỊCH THU GOM RÁC THẢI

CLEAN UP 2021!

Chiến dịch thu gom rác thải quy mô lớn với sự tham gia 200 người dân bản địa tại Quảng Ninh.
Chúng tôi hy vọng có thể thu gom được trên 1000kg rác thải các loại. Cùng chung tay thu gom rác thải, phân loại rác và mang lại màu xanh cho đất mỏ Quảng Ninh.